Visie

 In het schooljaar 2017-2018 hebben we met het team onze visie hernieuwd. De visie start met een 5-tal kernwaarden. Aan de hand van deze kernwaarden laten we zien waar we als school voor willen gaan.

De letters van de kernwaarden vormen samen het woord SCHAT(kist).
Op een wand in de aula van onze school hebben wij onze visie visueel gemaakt zoals de afbeelding laat zien.

Kernwaarden basisschool Kameleon:

S: Samen: wij ontwikkelen samen: leerlingen - ouders - school. Ouders hebben de grootste rol in de opvoeding, leerkrachten in het onderwijs. We ondersteunen elkaar.

C: Creativiteit: wij stimuleren elkaar om te denken in oplossingen, niet in problemen.

H: Humor: wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en plezier maken.

A: Autonomie: op onze school mag je zijn wie je bent. Zelfstandig en verantwoordelijk, voor jezelf en voor anderen.

T: verTrouwen: we nemen elkaar serieus. Gedrag kan afgekeurd worden, de persoon niet. Fouten maken mag, we helpen elkaar.

NAAR ONZE CONTACTPAGINA